واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

واحد کنترل کیفی

جهرم بهین آسا ، همواره خود را ملزم به انجام اقدامات کنترلی و نظارتی دقیقی میداند

و کلیه محصولات خود را پس از تاییدیه واحد کنترل کیفیت و با استفاده از فناوری های پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان و کارکنان متعهد ، در محیطی کاملا بهداشتی تولید و بسته بندی

می نماید.

فعالیت های واحد کنترل کیفیت جهرم بهین آسا به شرح زیر می باشد :

۱ – کنترل مواد اولیه ورودی

۲ – کنترل کلیه خطوط تولید و انبار ها

۳- کنترل بهداشتی سالن های تولید و انبار

۴ – کنترل بهداشت فردی پرسنل

۵ ـ کنترل چیدمان محصولات در انبار و سالن ها

۶ ـ کنترل میزان رطوبت سالن

۷ـ فرمولاسیون کالا های جدید

۸ – اخذ استاندارد برای محصولات تولیدی

۹– انجام آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی

۱۰ ـ تهیه و کنترل تمامی چک لیست ها

واحد آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه شرکت جهرم بهین آسا با داشتن پرسنل مجرب و کارشناسان متخصص و نیز با در اختیار داشتن بخش عمده ای از دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت سنجش محصولات غذایی ، فعالیت هایی نظیر آزمایشات فیزیکی و شیمیایی و میکروبی را انجام میدهد و در نهایت تایید جهت پروسه تولید را صادر میکند .

فهرست