ماه: دسامبر 2020

تاریخچه ژلاتین

تاریخچه ژلاتین را حداقل با فراعنه مصر می توان همزمان دانست، زیرا پیدا شدن تکه ای از ژلاتین در مقبره ملکه Ratschesput و کشف لوحه Rekhmara در شهر قدیمی Thebesشاهد…

مسئولیت اجتماعی

تولید‌کنندگان در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند؛ زیرا از منابع آن بهره‌مند می‌شوند. مسئولیت اجتماعی ما، نه فقط در قبال مصرف کنندگان محصولات جهرم بهین آسا…
فهرست