سبزی آش درویش

اگر سبزی آش به اندازه و نسبت درست، استفاده نشود مزه غذا تغییر می کند. بنابراین آگاهی از نوع سبزی مورد استفاده در آش رشته و میزان استفاده از هر کدام، می تواند به شما کمک کند تا در سرمای زمستان یک آش رشته داغ و خوشمزه طبخ کنید و از خوردن آن در کنار خانواده لذت ببرید.

ترکیبات سبزی خشک درویش  : ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، اﺳﻔﻨﺎج ، گشنیز و شوید می باشد .
دستور و ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻗﯿﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺒﺰى ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻰ غذاهای مخصوصا سُنتی- ایرانی ﻣﻰاﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﺒﺰى مقداری ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ‌ی ﺧﻮد درون سبد شما ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ‌ی آن ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﻰ و راﯾﺤﻪ‌ی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن اﺳﺖ.

تنوع ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
سبزس ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد.

در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ محصول منتخب خود را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
تمامی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه در ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ درویش ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
سهولت اﺳﺘﻔﺎده، ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮانِ کمبود وﻗﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰى ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
سبزی ﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺷﺪه‌ی درویش داراى ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳبی ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لازم به ذکر است که سبزی آش درویش به گونه ای ترکیب شده است که قابل استفاده برای انواع آش می باشد .

 

خواص سبزی های موجود در سبزی آش درویش :

– تره

طبع سبزی تره گرم وخشک است

خواص تره برای سلامتی

تره یکی از سبزی های سبزی آشی است، تره یکی از سبزیجات اصلی آش به حساب می آید، همچنین خواص بیشمار غذایی و درمانی برای بدن دارد و در بسیاری از نقاط جهان کشت می شود از خواص تره میتوان به خواص تره برای چشم پرداخت:

-بینایی را بهبود می بخشد
برای سلامتی چشم بسیار ضروری است تا بتواند بهترین کار خود را انجام دهد، باعث تقویت بینایی در شب می شود، به چشم ها کمک می کند در شرایط کم نور به بینایی بهتر برسند و تره فرنگی همچنین حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان است که با رادیکال های آزاد درگیر در تحریک بیماری های چشم همراه با پیشرفت است.

-به جلوگیری از آب مروارید کمک می کند
تره فرنگی حاوی دو ترکیب بسیار مهم است: لوتئین ، زاکزانتین و لوتئین .این دو ترکیب برای محافظت از بافتهای حساس چشم از خطرات اشعه ماوراء بنفش محافظ محکمی را تشکیل می دهند.همچنین از قرار گرفتن در معرض چشم در معرض آب مروارید جلوگیری می کنند.

– گشنیز

طبع سبزی گشنیز سرد و خشک است

خواص گشنیز برای سلامتی

گشنیز یکی از سبزی های سبزی آشی است، گشنیز یا جعفری چینی، گیاه پر پرورشی سالیانه از خانواده جعفری، یا به صورت برگ تازه یا ادویه جات برای پخت و پز استفاده می شود، بومی مدیترانه و خاورمیانه است، زیرا این گیاه به دلیل استفاده های متعدد در آشپزی، که به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، مورد استفاده قرار می گیرد.

-ارتقاء سلامت پوست

برگ گشنیز و عصاره های آنها قادر به محافظت از پوست در برابر صدمات ناشی از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش هستند و یک مطالعه دیگر نشان داد که تعلیق الکلی تهیه شده از برگهای گشنیز و عصاره آنها خطر ایجاد سلولهای زودرس پوست را در نتیجه کاهش می دهد.

خاصیت ضد قارچ در گشنیز

اگرچه درمان های زیادی در مورد عفونت های قارچی وجود دارد – مانند کاندیدیازیس خوراکی (برفک) – آنها اغلب عوارض جانبی ناخواسته ایجاد می کنند به همین دلیل علاقه ای به ایجاد ترکیبات بر اساس مواد طبیعی وجود دارد که خاصیت مبارزه و مبارزه با عفونت های قارچی را دارند.

– اسفناج

طبع اسفناج بلغم , مزاج سرد اس

خواص اسفناج برای سلامتی

-اسفناج به تقویت عضلات کمک می کند

اسفناج سنتز پروتئین را تسریع می کند، که به تقویت عضلات کمک می کند..

-محافظت از قلب

اسفناج حاوی امگا ۳ است که بدن تولید نمی کند ، بنابراین باید از مواد مغذی حاصل شود. همانطور که مشهور است ، مصرف امگا ۳ به جلوگیری از آرتریت ، سکته مغزی ، سرطان و بیماری های قلبی عروقی کمک می کند.

– شوید

طبع شوید گرم و خشک است

خواص شوید برای سلامتی

شوید یا شود یکی از گیاهان یک ساله الی دو ساله می باشد که گاهی بلندی آن به یک متر می رسد. ریشه این گیاه راست و مخروطی شکل و سفید می باشد. شوید از زمان های خیلی قدیم وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است.

-درمانی طبیعی برای بی‌خوابی است

ویتامین B کمپلکس و فلاونوئید موجود در شوید تازه، بهترین ترکیب برای درمان طبیعی بی‌خوابی هستند زیرا اثر آرام بخش داشته و به بهبود خواب شما کمک می‌کنند.

– جعفری

طبع جعفری صفرا, مزاج گرم و خشک است

خواص جعفری برای سلامتی

جعفری یکی از سبزی‌های پر استفاده به خصوص در آشپزی است. از این سبزی هم به صورت خشک‌شده و هم به صورت تازه در طبخ غذاها استفاده می‌شود. این سبزی به خاطر وجود آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد مغذی موجود در آن به شیوه‌های مختلف به حفظ سلامتی کمک می‌کند.

-تقویت دستگاه ایمنی بدن

جعفری حاوی ویتامین A و C است که باعث داشتن یک سیستم ایمنی سالم می‌شود. ویتامین A موجب تقویت روده، دستگاه ادراری و تنفسی و پوشش چشم است. مصرف زیاد ویتامین C به کاهش التهابات و پیشگیری از بیماری‌هایی مانند تصلب شرایین، التهاب مفصل، سرطان روده، دیابت و آسم کمک می‌کند.

-درمان ناراحتی‌های معده و بهبود گوارش

جعفری برای درمان ناراحتی معده بسیار مفید است. این سبزی برای درمان اختلالات گوارشی، سوءهاضمه و حالت تهوع مفید است.

جدول ویژگی‌ها

آخرین محصولات

41

پودر ژله سیب سزار

اطلاعات بیشتر
1

پودر ژله موزی سزار

اطلاعات بیشتر
61

پودر ژله انبه سزار

اطلاعات بیشتر
77

پودر ژله آناناس سزار

اطلاعات بیشتر
سبد خرید