قند+و+شکر

قند و شکر سزار

شکر باعث آزاد شدن دوپامین در مغز می‌شود، که خلق و خو را بهبود می‌بخشد.

قند و شکر سفید پس از مراحل آماده سازی و پیمودن مراحل فرآوری توسط دستگاه های مختلف بسته بندی می شود.

بسته بندی های قند و شکر سزار بدون دخالت دست و تماما بصورت اتومات انجام می شود.